Välkommen till Fyrkantens elektriska!

Verksamhetenstartade sin 1979 och har idag mycket lång och bred erfarenhet av elinstallationer, elservice och datanät.

Vi utför alla förekommande arbeten inom elbranchen och arbetar idag i huvudsak med elinstallationer, ny- & ombyggnad, service samt datanät.

Medlem av bransch organisationen EIO. Vi arbetar med elinstallationer, alt ifrån nyinstallationer av flerfamiljshus, villor. Ombyggnader, tillbyggnader. Renoveringar av badrum kök mm. Industriel och Datanät.

Vi är licensierade värmekabel leverantörer av Thorin&Thorins värmekabel produkter. Återförsäljare av Schneider brytar och uttags system. Licensierade installatörer av datanät för kontor och privatkunder. Multimedia system för villor. Uppmätning datanät, upprättande av protokoll.

Vi lämnar belysnings förslag med ljusberäkningar och energiberäkningar.