Företaget

Fyrkantens Elektriska AB har funnits sedan december 1979, och har idag mycket lång och bred erfarenhet av elinstallationer, elservice och datanät.

Information gällande reklamation

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande.

Webbadress och postadress är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174,101 23 Stockholm
www.arn.se